Vitajte na web stránke klubu "Hľa, človek"

 

      Sme  skupinka dobrovoľníkov rôznych stavov a profesií.

Slúžime ľuďom bez domova a sociálne slabším vrámci našich skromných možností.

"Najdôležitejšia hodina je

vždy prítomnosť.

Najdôležitejší človek

je vždy ten, ktorý Ti práve

ide oproti.

Najdôležitejšie dielo je

navždy láska..."