Členovia

 

Zakladajúci: 

Mgr. Nina Beňová

Mgr. sr.Martina J. Šípošová  (ASF)

 

Momentálne aktívni:

br. Ján Kapistrán OFM

br. František Mária OFM

Veronika 

Marek

Marcel

Anička

Lenka

 

Angažujúci sa v hodnotách klubu mimo našich stretnutí:

Mgr. Alica Bodorová

Marta Konrádová

br. Matúš OFM

br. Filip OFM

sr. Hyacinta E. Runnová (OSE)

Bc. Mária a Matúš Valentínoví

sr. Frančeska Anna Toporová (OFS)    

 

+  ďalší sympatizanti