Čo robíme ?

 

     Stretávame sa 1x týždenne so 40 až 70 núdznymi ľuďmi, často bez domova. Na stretnutiach majú možnosť hovoriť a premýšľať nad rôznymi témami, ktoré prináša sám život. Je vidieť, že najväčším problémom bezdomovcov je osamelosť a strata napĺňajúcich medziľudských vzťahov, až potom strata strechy nad hlavou. Našou túžbou je aspoň trochu vyplniť túto prázdnotu. Sme svedkami toho ako je pre týchto ľudí skvelé, že môžu riešiť svoje problémy v spločenstve "svojich", ale aj ľudí z "vonku"- zo spoločnosti. Veľmi si to vážia. Napĺňa ich to radosťou, keď vidia, že aj keď sú vytláčaní na okraj spoločnosti, stále sú tu ľudia, ktorí sa im dokážu priblížiť aj napriek tomu, že spoločnosť okolo nich postavila bariéru. Vracia im to sebaúctu a vedomie, že sú stále ľuďmi ako hocikto iný s rovnakými otázkami a problémami, o ktorých sa chcú porozprávať.