Každý môže pomôcť...

 

Materiálne:

     Zídu sa nám najrozmanitejšie konzervy, nátierky, paštéty, káva, čaj, cukor, sladkosti... 

Finančne:

     Naša činnosť je financovaná len príspevkami od našich známych, príbuzných a sympatizantov.

Peniaze využívame na nákup potravín a občerstvenia na "štvrtkové kluby". Financie slúžia aj na nákup liekov pre chorých bezdomovcov, vybavovanie dokladov.

Prispieť môžete osobne, alebo elektronicky na náš účet: 2611127616/1100

Osobne:

     Každý môže prísť medzi nás, aby priložil ruku k dielu. 

Duchovne:

Myslíme si, že bez modlitby nebude nič, a tak Vás všetkých prosíme o modlitbu k Dobrému Bohu za spoločné dielo.