Bratislavskí dobrovoľníci roka 2011

30.12.2011 20:40

V historickej budove Národnej rady SR v Bratislave sa 5.12.2011 o 19.00 hod. zišlo mnoho dobrovoľníkov a ďalších ľudí dobrej vôle. Boli sme svedkami viacerých nominácií ... V jednej kategórii sme nominovali aj my za dlhoročnú pomoc nášmu klubu (a nielen) Martušku Konrádovú, ktorú komisia vybrala ako víťazku. Naša radosť bola ohromná ! Na slávnostnom udeľovaní ju mohli doprevádzať jej pokrvní príbuzní, ako aj sr. Hyacinta v mene všetkých ostatných dobrovoľníkov "Hľa, človek". Napriek tomu, že je Martuška veľmi skromná a pokorná žena, nečakajúca na odplatu a uznanie ľudí za svoje služby, ktoré neúnavne poskytuje svojim blížnym, sme nesmierne radi, že prijala toto ocenenie, ktoré jej právom patrí a aj touto cestou opäť zo srdca blahoželáme !