Doživotné sľuby a diakonská vysviacka br.Filipa

18.06.2010 15:23

29.5.2010 zložil do rúk provinciálneho ministra Rehole menších bratov františkánov, p. Jeremiáša, náš brat Filip doživotné sľuby. Slávnostná sv.omša bola v bratislavskom františkánskom kostole. Následne bolo agapé, na ktoré boli všetci prítomní pozvaní na nádvorí kláštora. Bola to veľmi pekná, radostná a milá oslava, na ktorej sme sa mohli zúčastniť aj my.

O dva týždne nato bol br.Filip vysvätený v Trnave o.arcibiskupom Bezákom za diakona. Aj túto oslavu sme mohli prežívať s ním a tak spoločne ďakovať dobrému Pánu Bohu za tieto významné a túžobne očakávané chvíle. (fotky viď fotogaléria)