Frančeska zložila sľuby

09.10.2010 15:07

Dňa 2.10.2010 zložila večné sľuby naša sestra Frančeska Anka Toporová. Udialo sa to vo Františkánskom kostole v Bratislave počas sv.omše, ktorú slúžil p.Jakub a mohli sme byť pritom aj my. Ešte raz srdečne blahoželáme a vyprosujeme veľa milostí ku všetkej službe, ktorú neúnavne konáš !