Kňazská vysviacka br.Filipa A. Čierneho, OFM

10.07.2013 14:04

5.júla 2013 sme boli svedkami dlhoočakávanej udalosti, vysviacky nášho br.Filipa za kňaza vo Fiľakove a následne primícií v Galambe aj v rodných Krškanoch pri Leviciach. Toto trojdnie, ako to sám novokňaz nazval, bolo úžasným oslávením Božej Dobroty, Prozreteľnosti, Pokoja a Radosti ! Z nášho klubu sme tam boli prítomní viacerí ( br.Matúš, br.Pavol, br.Ján, Amálka, Mária a Matúš, sr.Hyacinta a v neposlednom rade Nina aj s dvoma detičkami :).

Aj touto cestou zo srdca blahoželáme a naďalej vyprosujeme vedenie Najvyššieho, ochranu Matky Márie a príhovor všetkých patrónov a zároveň ďakujeme za svedectvo života zasväteného Bohu a blížnym !