Krížová cesta vo Veľkom týždni,18.4.2011

25.06.2011 20:30

 

Kríž môže mať veľa názvov: nespravodlivosť, nezamestnanosť, rozpad rodiny, strata domova, osamelosť, závislosť, duševná alebo telesná choroba, chudoba... V Ježišovom kríži sú obsiahnuté všetky naše kríže. On ho nesie dobrovoľne a z lásky k nám, a tak premieňa naše utrpenie na kríž zmierenia a lásky.

V tomto duchu sme sa modlili (sr.Martina, Mária a 8 ľudí bez domova) v Marianke a prosili za vlastné potreby i potreby všetkých núdznych.