Nové PVC

26.11.2010 15:58

Firma Atyp-Stav a Rehoľa sv. Alžbety nám pomohli zrealizovať výmenu starého, špinavého, z hygienických dôvodov pre nás nevyhovujúceho koberca v našom klubíku. Teraz máme pekné, umývateľné PVC ! Aj týmto spôsobom sa chceme ešte raz srdečne poďakovať !