Nové stoličky a stolíky

23.08.2011 20:28

Vďaka našim dobrodincom sme mohli zakúpiť do klubárskej miestnosti nové (akciové:) hygienicky vyhovujúce stoličky a pár stolíkov. Na ich skladaní mali podieľ aj klubári Ľuboš a Miroslav. Aj týmto ďakujeme všetkým a želáme ešte požehnaný zvyšok horúcich letných dní !