Pešia púť do Marianky, 20.6.2011

25.06.2011 20:38

 

Ráno o 8.30 hod. bol zraz na Patrónke, odkiaľ sme sa zviezli na Železnú studničku. Tam sme v ohnisku rozdúchali  oheň a poopekali dobroty, ktoré nám nakúpil br.Matúš. Pešo cez Kačín (chytila nás aj malá prehánka dažďa) sme dorazili na najstaršie pútnické miesto Slovenska. Zoznámili sme sa s históriou a pri lurdskej jaskyni sme zverili svoje potreby našej nebeskej Matke Márii. Znova sme sa občerstvili aj na tele a po príchode Márii zaspievali niekoľko piesní. Zo Záhorskej Bystrice sme sa okolo 16-tej hodine vrátili autobusom späť do Bratislavy. (účastníci púte: br.Matúš, Mária, sr.Martina a 7 statočných ľudí z klubu. (viď foto v galérii)