Pokračujeme trochu inak..

17.09.2010 16:08

Keďže do našich prenajatých priestorov prichádzalo stále príliš veľa ľudí ( na jednej strane nás to teší, ale z druhého pohľadu sme si uvedomili, že to nie je príjemné, efektívne a pod. ani pre nich ani pre nás), a tak sme sa pokúsili o menšiu zmenu... Spočíva v tom, že sme na každý štvrtok vyčlenili na základe stručných dotazníčkov 15 členné skupiny, ktoré sa postupne vystriedajú a na spoločných veľkých stretnutiach, ktoré budú cca po štyroch týždňoch, sa obmenia , atď. Dúfame, že keď sa podarí nabehnúť nám všetkým na tento štýl, bude lepší priestor na pokojné diskusie aj na individuálne rozhovory a efektívnejšiu pomoc v medziach možností.