Predvianočné posedenie 2010

26.12.2010 16:04

20.12.2010 sme sa zišli o 15-tej hod. v klube a tak spoločne s cca 40-kou našich klubárov a niekoľkých nás-dobrovoľníkov pri štyroch sviecach adventného venca oslávili blížiace sa narodeniny nášho Pána, Ježiša Krista.

Prečítali sme si priliehavú časť z Evanjelia, pomodlili sa, rozdali balíčky s darčekmi a popri pojedaní samých dobrôt sme sa rozprávali vo veľmi pokojnej a peknej atmosfére.

Ďakujeme všetkým z bufetu Koláčik v NsP Milosrdných bratov za ústretovosť, nachystanie hlavného menu s koláčikmi a pomoc, ako aj pánovi Jurajovi za skvelú kapustnicu, firme Henkel za časť darčekov do balíčkov, pani Elenke za finančnú podporu a za čas, modlitby a ochotu všetkých dobrovoľníkov, ktorí prispeli k pohosteniu a spríjemneniu tohto pobedia. (viď foto)