Presťahovali sme sa

29.12.2014 10:38

Po dlhom zvažovaní a rozlišovaní, hľadaní, čo je pre nás a našich klubárov lepšie, sme sa rozhodli vypovedať zmluvu Mestskému úradu Bratislava I, ktorému sme platili za používané priestory a energie na Obchodnej ulici. Dôvody na zvažovanie boli vážne a nevediac, či sa nám podarí nové priestory nájsť, sme tak opäť skočili do neznáma dôverujúc Božej dobrote a prozreteľnosti. Oplatilo sa! :)  Presťahovali sme sa do priestorov internátu VŠZaSP sv. Alžbety na ul. Námestie slobody, vedľa Úradu vlády. Viac podrobností upresníme neskôr. Chvála Ti, Pane! Amen.

Fotogaléria: Klub Hľa človek u sv. Alžbety