S Komunitou sv. Egídia

30.12.2011 21:21

Na Hattalovej ulici v Dome sv. Jána z Boha mohli mladí z Komunity sv. Egídia zorganizovať vianočné posedenie, na ktoré sme boli pozvaní aj my. Okrem toho tam bol aj o.biskup Rusnák, náš brat Filip - diakon, pátri "verbisti", milosrdní bratia, sr. Lucia - "duška", zamestnanci domu a samozrejme ľudia bez domova. Bol to krásny a požehnaný čas, spoločenstvo slúžiacej lásky Láske. Sme vďační komunite za jej ustavičné úsilie pomáhať, za pozvanie a prijatie, ktorého sa aj nám dostalo. Nech Pán naďalej žehná vašu službu a plní vaše sny !