Svätá omša za zosnulých ľudí bez domova

21.01.2010 12:17

 

     Dňa 10.11.2009 o 18.00 hod., v predvečer slávnosti sv. Martina, zorganizovalo združenie Hľa, človek a Komunita sv. Egidia svätú omšu za zosnulých ľudí bez domova za uplynulý rok v našom meste.

     Celebroval ju vdp. Milan Sova, rektor nášho kostola sv. Alžbety. Medzi prítomnými boli aj niekoľkí ľudia bez domova a niesli obetné dary spolu so zástupcami oboch združení. Hudobne doprevádzali liturgiu Jozef Krajčovič, náš organista a Robert Kováč, huslista a zaroveň správca nocľahárne Mea Culpa v Bratislave. V závere svätej omše sme si mohli uctiť aj pozostatky sv. Martina.

      Potom bolo v klástore alžbetínok malé agape s prítomnými na sv.omši.

 

/album/fotogaleria/alim0934-1-jpg/