Vianoce 2014

29.12.2014 10:26

Toho roku sa opäť podarilo zorganizovať vianočné posedenie s našimi klubármi 24.12.2014. Konalo sa u bratov františkánov a pri prestretom stole sa zišlo  asi 60 ľudí bez domova. Aj týmto ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa akokoľvek podieľali na tomto spoločnom oslávení príchodu Ježiša Krista v podobe malého človiečika na našu zem, medzi nás! Vďaka patrí aj bratom františkánom za poskytnutie dôstojných priestorov a v neposlednom rade veľká vďaka všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí prispeli financiami a prekvapujúcimi darčekmi a darmi!