Za zosnulých ...

30.12.2011 20:58

Toho roku odišli do večnosti z našich známych ľudí bez domova opäť viacerí ... spomeniem aspoň Norberta, Rudolfa, Borisa, Miloša ... každý úplne z iných príčin, každý úplne za iných okolností, každý úplne iným spôsobom... Aby sme prosili za pokoj ich duší, zišli sme sa 15.12.2011 vo františkánskom kostole pri sv.omši, ktorú celebroval p.Jakub. Bolo to v komornej atmosfére v uzavretom kruhu pár ľudí, ktorí ich poznali, ale v silnom vedomí spolupatričnosti a viery v nekonečné Božie milosrdenstvo. Nech odpočívajú v pokoji!