Za zosnulých

07.11.2010 20:03

 4.11.2010 sme sa po štvrtkovom klube zišli v Kostole sv. Alžbety na Špitálskej ulici v Bratislave, aby sme si spomenuli spoločne na našich zosnulých známych ľudí bez domova, aj na tých, ktorých sme osobne nepoznali, ako aj na zosnulých príbuzných, známych a priateľov. Sv. omšu koncelebroval p.Gracián, františkán a v príhovore nám pripomenul, že kdekoľvek sme, dôležité je budovanie dobrých vzťahov, láska k človeku... pomoc dušiam našich drahých, ktorí sú už vo večnosti a pripravenosť z našej strany na chviľu prechodu do večnosti. 

Ďakujeme všetkým prítomným za ich účasť a aj touto formou preukázané milosrdenstvo voči blížnym !