Prečo sme tu ?

 

     Myšlienka klubu vznikla z uvedomenia si absencie pomoci takéhoto typu. Myslíme si, že služby, ktoré sa zameriavajú aj na kultúrny, psychický a duchovný rozmer človeka, môžu ľudí bez domova čoraz viac priblížiť k ostatným. Snažíme sa našu pomoc orientovať na rozvíjanie jednotlivých rozmerov ich osobnosti.

     Chceme ich prijímať takých, akí sú a takto im ukázať ich hodnotu. Sme presvedčení, že toto im pomôže znovu nadobudnúť úctu k sebe samým. Bez úcty a akceptovania je návrat bezdomovcov do spločnosti takmer nemožný.

     Činnosť klubu sa odvíja aj v iných aktivitách:

- premietanie filmov

- vianočné posedenia

- výlety, opekačky

- individuálne rozhovory

- pomoc pri riešení problémov podľa našich možností